(navigation image)
Home American Libraries | Canadian Libraries | Universal Library | Community Texts | Project Gutenberg | Children's Library | Biodiversity Heritage Library | Additional Collections
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload

View the book

item image

Read Online
(23.7 M)PDF
(75.6 K)EPUB
Kindle
(60.6 K)Kindle
Daisy
(77.8 K)HTML
(81.2 K)Full Text
(75.2 K)Full Text
(886.2 K)DjVu
(173.2 K)Rich Text Format


All Files: HTTPS Torrent (2/0)

Help reading texts
[Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Hungary]

Resources

Bookmark

„Okos asszony nem marad gyermek nélkül” – Anyai szerep, gyermeknevelés a 17-19. századi Magyarországon (July 23, 2013)fullscreen
Author: Kéri Katalin
Keywords: Kéri Katalin; neveléstörténet; nőtörténet, anyaság
Publisher: http://kerikata.hu
Year: 2013
Language: Hungarian
Collection: opensource
Notes: Szerző: Kéri Katalin (keri.katalin@pte.hu) Cím: „Okos asszony nem marad gyermek nélkül” – Anyai szerep, gyermeknevelés a 17-19. századi Magyarországon Megjelenés: In: Bús István (szerk.): Tanulmányok a gyermekkultúráról. PTE IGYK – Gyermekkultúra Kutatócsoport, Szekszárd, 2013. 25-53. o. Licenc: © Kéri Katalin, 2013 | Hungary 2.5 [CC BY-NC-ND 2.5] A szerző: Prof. dr. Kéri Katalin, tanszékvezető egyetemi tanár, PTE BTK Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék; PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola vezetője. Kutatási témái: a magyar és európai nőnevelés története az újkorban; Európán kívüli területek neveléstörténete és annak ábrázolása a nyugati neveléstörténet-írásban; gyermekkor-történet. Publikációi az MTMT adatbázisában: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10001418 A szerzők által feltöltött, szabadon felhasználható dokumentum. (Forrás/Source: http://kerikata.hu) It's Free document!

Description

A tanulmány – mely egy átfogó, nő- és nőnevelés-történeti kutatás része – változatos hazai források feltárása, összevetése és tartalmi összegzése nyomán rövid áttekintést ad arról, hogy a 17-19. századi Magyarországon melyek voltak azok a legfontosabb gondolatok, amelyek az anyai szereppel és (ennek elválaszthatatlan részeként) a gyermekvállalással, a gyermekek gondozásával és nevelésével kapcsolatosan megfogalmazódtak. Az egyházi prédikációk, a sajtócikkek, az életvezetési és orvosi könyvek, a pedagógiai szakmunkák és az irodalmi művek meglehetősen egybehangzóan közvetítették a kiindulási korszakhatárként választott kora újkortól a legújabb korig azt a gondolatot, hogy a nők legfontosabb feladata a gyermekszülés és a gyermekek gondozása, nevelése, és azt, hogy egy nép, egy nemzet sorsa (éppen emiatt) az anyák kezében van. Ez, a számos és igen különböző műfajú, zömmel férfiak által írt forrásból feltárható elgondolás olyan századokban volt uralkodó, amikor a nők számára alig, illetve csak jelentős erőfeszítések nyomán, a 19. század végére vált lehetővé a családi életen, a magánszférán túli szerepvállalás és önérvényesítés.

Creative Commons license: Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Hungary


Be the first to write a review
Downloaded 159 times
Reviews

Selected metadata

Mediatype: texts
Licenseurl: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/hu/
Identifier: OkosAsszonyNemMaradGyermekNelkul
Identifier-access: http://archive.org/details/OkosAsszonyNemMaradGyermekNelkul
Identifier-ark: ark:/13960/t12n6tv90
Ppi: 300
Ocr: ABBYY FineReader 8.0